Hold det Kaldt

BESKYTT DIN FANGST MED SÆPLASTSÆPLAST 380 liter containers

Næringsmiddelindustrien er under kontinuerlig gransking.  Matprodusentene og matvareleverandørene  er ansvarlig for å etterleve hygieneregelverket. De åpenbare fordelene med SÆPLAST containere er de robuste dobbeltisolerte veggene. Våre containere har en høy isolerende evne som holder produktet kaldt og sikkert ved håndtering.

Dette er et populært kar ved ombordhåndtering i små eller mellomstore båter. Det er viktig at fiskerne sikrer kvaliteten i første trinn av kjøleprosessen. Kvalitet som er tapt kan aldri gjenvinnes. Dette er en så populær container at vi produsere den både på vår islandske og spanske fabrikk for å betjene  våre  kunder i Europa.

Matvarer er sårbare for temperaturendringer. Temperaturkontroll  er viktig når det gjelder håndtering av mat. Ved å benytte SÆPLAST containere minimeres svinn  og produktet beskyttes.

Lokkene er dobbeltvegget for å sikre at temperaturen er stabil. Vi anbefaler sterkt bruk av lokk for å øke kvaliteten på produktet og minske bruk av is. Lokkene er godt festet  ved bruk av gummistropper. Vi i SÆPLAST er forpliktet til å holde din fangst kjølig. Vi forsker derfor for å kunne forutse nøyaktig temperaturendringer i mat som er pakket i SÆPLAST sine isolerte containere. Dette for å  kunne forbedre vår design.