Kvalitet ombord

SÆPLAST TIL SJØS

Over 30 år siden, som en respons til lokale krav, utviklet  SÆPLAST-teamet isolerte plastkar med doble vegger for å forbedre kvaliteten på fangsten. Problemet var klart; en høy andel av fisken ble ødelagt før den kom på land. Tapt kvalitet blir aldri gjenvunnet.

SÆPLAST-teamet konstruerte derfor SÆPLAST 600 containeren som revolusjonerte håndteringen av sjømat. SÆPLAST 660 containeren har vært den mest populære modellen i flere tiår og finnes nå på nesten alle havner. Det grunnleggende designet har forblitt det samme, med steg for steg har vi forbedret stabiliteten ved stabling, styrke og isolasjon basert på over 30 års erfaring.

Våre samarbeidspartnere og kunder innser behovet for å sikre kvaliteten på fisken ved første trinn i næringskjeden. Fisk er sårbar for temperaturendringer, og temperaturkontroll er derfor viktig. Feilaktig lagret fisk blir ødelagt og kan bli utrygg for forbrukerne.

Kontakt vårt salgsteam, og vi vil hjelpe deg med å finne den rette løsningen.