Gæðastefna

Gæðastefna Sæplast Iceland tekur til allra þátta í starfssemi fyrirtækisins-framleiðslu og sölu á hverfisteyptum kerjum, lokum, brettum og fylgihlutum, tönkum, brunnum og sand-, olíu – og fituskiljum ásamt sérhönnun viðskiptavina. Sæplast Iceland hefur það að leiðarljósi að framleiðsluvörur þess og þjónusta uppfylli ítrustu gæðakröfur fyrirtækisins og mæti með því óskum og væntingum viðskiptavina sinna.

Sæplast Iceland leggur áherslu á eftirtalin gæðaviðmið:

  • Að vörumerkin Sæplast og Nordic verði áfram í fremstu röð á heimsvísu.
  • Að fylgjast með og mæla reglulega ánægju viðskiptavina með þjónustu fyrirtækisins.
  • Að standa við skuldbindingar varðandi gæði framleiðslunnar og tímasetta afhendingu hennar.
  • Að öryggi notenda framleiðsluvara Sæplast sé haft að leiðarljósi, ekki bara með því að framfylgja lögum og reglugerðum er varða framleiðslu umbúða fyrir matvælaiðnaðinn (eins og Fit For Food og REACH) heldur líka þegar litið er til öruggrar notkunar þeirra við stöflun og hífingu.
  • Að lágmarka umhverfisáhrif starfsseminnar eins og kostur er, td með flokkun sorps og nýtingu raforku við kyndingu nýjasta ofnsins í stað olíu.
  • Að tryggja hæfni, getu og þekkingu starfsmanna til að sinna verkefnum sínum á fullnægjandi og öruggan hátt.
  • Að allur nauðsynlegur búnaður, sem þarf til reksturs fyrirtækisins, s.s. tölvubúnaður, framleiðslutæki, plastsuðuvélar, lyftarar, aðbúnaður starfsmanna o.fl., uppfylli skilgreindar þarfir, gæðaviðmið og ítrustu öryggiskröfur.
  • Að vinna stöðugt að framförum, nýjungum og hagkvæmni í rekstri.
  • Að reka virkt gæðastjórnunarkerfi samkvæmt ISO 9001 og vinna að stöðugum umbótum á því.